Imatrikulácie a študentský ples 2018

Imatrikulácie a študentský ples 2018

11. október 2018 bol na gymnáziu Jána Baltazára Magina vo Vrbovom rušný. Tento deň sa niesol v znamení imatrikulácií nových žiakov gymnázia – prvákov. Už doobeda študenti aj učitelia behali sem a tam – preto aby imatrikulácie a aj nasledovný ples vyšli čo najlepšie.

O 18:00 sme začali s programom imatrikulácií – celá akcia sa niesla v štýle „Las Vegas Kasíno“, takže celá aula bola v tomto štýle aj vyzdobená. Stredom auly sa tiahol červený koberec a strop miestnosti tvorili balóny – veľa balónov. Prvú scénku predviedli tretiaci, išlo o scénku odohrávajúcu sa v kasíne, kde spolu hrali ľudia z mnohých kútov sveta. Tretiaci pokračovali tancom a za nimi nasledovali prváci, ktorých scénky boli zaradené do takzvanej súťaže „Las Vegas Talent Show“.

Ako prvá vystúpila 1. BA so svojou scénkou, ktorá bola zložená z rôznych vystúpení – predviedli sa športovci, dievčatá s cupsongom, dve tanečné čísla – moderné a folklórne – a zakončili to repovým vystúpením.

Ďalej sa predstavila 1. A so scénkou o hráčovi hazardných hier, ktorý sa stal závislým. Jeho svedomie sa nedokázalo rozhodnúť, či konať správne, a odísť z kasína, alebo riskovať, a pokračovať v hraní na výherných automatoch. Nakoniec sa zvrhla vojna medzi dobrom a zlom – ktorá skončila nerozhodne.

Nasledovali výzvy od tretiakov. Vytvoriť „živý vejár“ zo 7 ľudí, prejsť sa po „červenom koberci“ plnom lega a iné. Možno by sa to zdalo ako hračka. Ale nie je. Prváci sa potrápili ale nakoniec to všetci zvládli na výbornú.

Po ukončení Talent Show, ktorú vyhrala 1.A, nasledovalo oficiálne pasovanie za prvákov. Všetci boli pani riaditeľkou pasovaní za oficiálnych žiakov gymnázia a dostali pamätníček.

Nasledoval ples. Akcia, ktorá bola zameraná nielen na prvákov, ale aj na starších. O asi 20:00 sa ples začal príhovorom pani riaditeľky a predsedu Žiackej Školskej Rady. Dvaja šikovní prváci slávnostne otvorili tanečný parket valčíkom. Po chvíli už bola aula plná tancujúcich párov. Počas plesu sa vystriedalo mnoho rôznych žánrov hudby – od ľudovej až po tie najpopulárnejšie hity súčasnosti. Bavili sa ako študenti tak aj učitelia. Všetci energicky tancovali, zabávali sa a  išli spokojní, naplnení nezabudnuteľnými zážitkami, domov.

Facebook

Youtube kanál