Zelená škola

Výsadba náučného chodníka

Výsadba náučného chodníka

V dňoch 26.-27.4. 2018 sa na našom gymnáziu uskutočnila akcia počas ktorej kolégium Zelenej školy vytvorilo náučný chodník. Ako prvé starší žiaci spravili z drevených paliet hrantíky. Nasledujúci deň sme skrášlili okolie školy a začali výsadbu kvetín - vysadili sme rôzne skalničky, liečivky a ...

Naša účasť na regionálnom seminári

Naša účasť na regionálnom seminári

Regionálny seminár Zelenej školy bol určený koordinátorom, ktorí sa chceli inšpirovať novými aktivitami a tiež utvárať pozitívnu klímu a postoje na škole, aby aj ich škola bola inšpiráciou pre okolie. Preberali sme rozdiely medzi environmentálnou výchovou a eko-výchovou, a ich začlenenie do vyučovan...

Šťastné a veselé Vianoce

Šťastné a veselé Vianoce

Kolégium Zelenej školy nášho gymnázia vám praje príjemné prežitie vianočných sviatkov a aj šťastný nový rok. V novom roku sa ako Zelená škola pustíme do množstva nových aktivít, o ktorých budeme priebežne informovať širokú verejnosť.

Eko-Mikuláš

Eko-Mikuláš

V dňoch 4. – 5.12.2017 sa v priestoroch nášho gymnázia po prvýkrát uskutočnila akcia s názvom EkoMikuláš. Organizátormi tejto akcie boli žiaci z kolégia Zelenej školy, ktorí si pre deti oboch základných škôl vo Vrbovom pripravili vianočné tvorivé dielne, spojené so športovými aktivitami. Deti siedme...

Pizza ako poďakovanie študentom

Pizza ako poďakovanie študentom

Ku koncu školského roka 2016/2017 učitelia odmenili študentov Zelenej školy príjemným posedením, kde si mohli vychutnať výbornú pizzu. Veríme, že toto malé gesto dokáže študentov motivovať, aby sa aj naďalej zapájali a novými nápadmi obohacovali projekt Zelená škola na našom gymnáziu....

Ekodeň na gymnáziu

Ekodeň na gymnáziu

21. jún 2017 sa na našom gymnáziu niesol v znamení ekológie. Profesori so študentmi zapojenými do projektu Zelená škola pripravili celodennú aktivitu pre žiakov vrbovských základných škôl. Malí zvedavci sa na úvod zúčastnili prednášky o ochrane životného prostredia. O potrebe a význame triedenia ...

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA