Zelená škola

Gartenbauschule Langenlois

Gartenbauschule Langenlois

Naše gymnázium je už niekoľko rokov zapojené do projektu ,,Zelená škola“, v rámci ktorého sa snažíme urobiť našu školu ekologickejšou. V súčasnosti sme držiteľom vlajky zelenej školy na tému voda. Tento rok sa naši študenti pustili do problematiky zelene, vďaka čomu sa nám podarilo nadviazať spolupr...

Úprava Zeleného kútika

Úprava Zeleného kútika

Dňa 4.4.2017 zasadlo kolégium Zelenej školy, aby prebralo svoje možnosti a rozhodlo sa, ako bude v tomto projekte pokračovať. Po úspešnom vyriešení problému s vodou sa rozhodlo, že študenti Gymnázia J.B. Magina budú pokračovať v skrášľovaní okolia školy a začnú pestovať rôznorodé liečivé bylinky. O...

Hodnotiteľská návšteva zo Zelenej školy

Hodnotiteľská návšteva zo Zelenej školy

V rámci ekologického programu s názvom Zelená škola sa študenti nášho gymnázia snažili po dobu dvoch rokov prispieť k zlepšeniu svojho prostredia ako v škole, tak i okolí. Výsledkom bola napríklad zvýšená separácia odpadu, zníženie spotreby vody až o 15%  alebo výmena osvetlenia a splachovačov....

Výstavba zeleného kútika v okolí školy

Výstavba zeleného kútika v okolí školy

Dňa 9. mája 2016 sa žiaci gymnázia zapojili do workshopu Zelený kútik. Workshop je súčasťou projektu Zvyšovanie environmentálnej úrovne žiakov. Tento projekt je spolufinancovaný z Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom štipendijného programu EHP Slovensko. Učitelia a žiaci...

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CERTIFIKÁTU A VLAJKY ZELENEJ ŠKOLY

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CERTIFIKÁTU A VLAJKY ZELENEJ ŠKOLY

Tak a je to tu! Dňa 5.10. 2016 nám na slávnostnom odovzdávaní udelili titul Zelenej školy, ktorý naša škola získala po poctivej a tvrdej dvojročnej práci. Podieľalo sa na tom celé kolégium Zelenej školy zložené zo žiakov v spolupráci s pedagogičkami Mgr. Máriou Oravcovou, ktorá bola aj koordinátorko...

Voda nad zlato

Voda nad zlato

Naše Gymnázium sa v školskom roku 2014/2015 zapojilo do projektu Zelená škola. I to je dôvodom, prečo sa snažíme myslieť ekologicky a podnikáme rôzne kroky, ktoré vedú k cieľu, ktorý sme si vďaka Zelenej škole stanovili. Keďže cieľom je šetrenie vody, privítali sme na Gymnáziu umeleckú agentúru Amo...

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA