Zelená škola

Naša účasť na regionálnom seminári

Naša účasť na regionálnom seminári

Regionálny seminár Zelenej školy bol určený koordinátorom, ktorí sa chceli inšpirovať novými aktivitami a tiež utvárať pozitívnu klímu a postoje na škole, aby aj ich škola bola inšpiráciou pre okolie. Preberali sme rozdiely medzi environmentálnou výchovou a eko-výchovou, a ich začlenenie do vyučovan...

Šťastné a veselé Vianoce

Šťastné a veselé Vianoce

Kolégium Zelenej školy nášho gymnázia vám praje príjemné prežitie vianočných sviatkov a aj šťastný nový rok. V novom roku sa ako Zelená škola pustíme do množstva nových aktivít, o ktorých budeme priebežne informovať širokú verejnosť.

Eko-Mikuláš

Eko-Mikuláš

V dňoch 4. – 5.12.2017 sa v priestoroch nášho gymnázia po prvýkrát uskutočnila akcia s názvom EkoMikuláš. Organizátormi tejto akcie boli žiaci z kolégia Zelenej školy, ktorí si pre deti oboch základných škôl vo Vrbovom pripravili vianočné tvorivé dielne, spojené so športovými aktivitami. Deti siedme...

Pizza ako poďakovanie študentom

Pizza ako poďakovanie študentom

Ku koncu školského roka 2016/2017 učitelia odmenili študentov Zelenej školy príjemným posedením, kde si mohli vychutnať výbornú pizzu. Veríme, že toto malé gesto dokáže študentov motivovať, aby sa aj naďalej zapájali a novými nápadmi obohacovali projekt Zelená škola na našom gymnáziu....

Ekodeň na gymnáziu

Ekodeň na gymnáziu

21. jún 2017 sa na našom gymnáziu niesol v znamení ekológie. Profesori so študentmi zapojenými do projektu Zelená škola pripravili celodennú aktivitu pre žiakov vrbovských základných škôl. Malí zvedavci sa na úvod zúčastnili prednášky o ochrane životného prostredia. O potrebe a význame triedenia ...

Gartenbauschule Langenlois

Gartenbauschule Langenlois

Naše gymnázium je už niekoľko rokov zapojené do projektu ,,Zelená škola“, v rámci ktorého sa snažíme urobiť našu školu ekologickejšou. V súčasnosti sme držiteľom vlajky zelenej školy na tému voda. Tento rok sa naši študenti pustili do problematiky zelene, vďaka čomu sa nám podarilo nadviazať spolupr...

Facebook

Youtube kanál