Školské aktivity

Island

Island

Naša škola Gymnázium J.B.Magina vo Vrbovom, sa zapojila do projektu „Zvyšovanie environmentálneho povedomia žiakov“ inštitucionálnej spolupráce v stredoškolskom vzdelávaní.  Projekt bol financovaný zo zdrojov EHP – EEAGrants, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Trnavského samosprávneho kra...

Voda nad zlato

Voda nad zlato

„V dobe, kedy človek zabúda, odkiaľ pochádza a nechráni základné potreby nevyhnutné k jeho prežitiu, sa voda stáva spolu s ostatnými potrebami obeťou svojej samozrejmosti“ – aj týmito slovami sa začínala šťavnatá prezentácia zahrnutá v Enviroprojekte na tému „Voda nad zlato“. Akcia sa konala dňa 26....

KOČAP 2015

KOČAP 2015

Boli to tri dni plné očakávania...  28.septembra sme my, žiaci tretích ročníkov, s úsmevmi na tvári a plní entuziazmu vyrazili no Bystrej. Prvé ťažkosti na seba dlho nenechali čakať. Vlak z Piešťan nám síce meškal len pár minút, no spôsobil komplikácie. Nestihli sme totiž vlak zo Žiliny do Ban...

Enersol 2016

Enersol 2016

Už šiesty rok sa naša škola aktívne zapája do realizácie projektu Enersol, kde študenti nadobúdajú vedomosti vo využívaní  obnoviteľných zdrojov energie. Naši žiaci sú v tomto projekte veľmi aktívni a dosahujú veľmi dobré výsledky. Minulý školský rok naši študenti pripravili projekt, v ktorom s...

Biela pastelka

Biela pastelka

Dňa 25.9.2015 sa v našom meste Vrbové uskutočnil projekt Biela pastelka. Presnejšie je to verejná zbierka, ktorú organizuje od roku 2002 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – najväčšia organizácia svojho druhu u nás. Svoje služby pre ľudí so zrakovým postihnutím poskytuje v každom kraji Sloven...

Opekačka s prvákmi

Opekačka s prvákmi

Opäť sa začína školský rok, ktorý okrem iného so sebou prináša aj nových prvákov. Tento rok Gymnázium J. B. Magina vo Vrbovom otvorilo dve prvé triedy – z toho jednu bilingválnu. A hneď prvý týždeň čakalo na nás, prvákov, prekvapenie – 4.9.2015 sme sa vybrali spoločne na farmu Etelka v Prašníku, kto...

Facebook

Youtube kanál