Začiatok školského roka 2018/2019

Začiatok školského roka 2018/2019

3. septembra sme v aule nášho gymnázia slávnostne otvorili školský rok 2018/2019.

Uprostred auly sa plní nedočkavosti tlačili naši tohtoroční prváci.  Pre nich je nástup na strednú školu najväčším skokom v živote. Spolu so žiakmi ostatných ročníkov si vypočuli príhovory riaditeľky gymnázia Mgr. Henriety Gromanovej a prímátorky mesta Vrbové Dott. Mgr. Emy Maggiovej. Žiačky Tereza Fifiková a Anna Novotová vystúpili s hudobným číslom a spevom.

Žiaci sa potom rozišli do svojich tried, kde dostali úvodné pokyny k novému školskému roku.

Cez prázdniny náš tím neúnavne pracoval na skrášlení priestorov školy. Chodby sú novo-vymaľované, lavice v triedach sú usporiadané novým spôsobom, aby sa podporila kreativita a spoločná práca žiakov. Otvorili sme príručnú školskú knižnicu, kde môžu žiaci aktívne tráviť svoj čas.Tento školský rok pripravujeme pre naši súčasných aj budúcich žiakov veľa noviniek a príležitostí na kvalitné štúdium a usmernenie svojich zručností.

Želáme všetkým žiakom a zamestnancom úspešný školský rok 2018/2019.

Facebook

Youtube kanál