Školské aktivity

Biela pastelka

Biela pastelka

Dňa 25.9.2015 sa v našom meste Vrbové uskutočnil projekt Biela pastelka. Presnejšie je to verejná zbierka, ktorú organizuje od roku 2002 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – najväčšia organizácia svojho druhu u nás. Svoje služby pre ľudí so zrakovým postihnutím poskytuje v každom kraji Sloven...

Opekačka s prvákmi

Opekačka s prvákmi

Opäť sa začína školský rok, ktorý okrem iného so sebou prináša aj nových prvákov. Tento rok Gymnázium J. B. Magina vo Vrbovom otvorilo dve prvé triedy – z toho jednu bilingválnu. A hneď prvý týždeň čakalo na nás, prvákov, prekvapenie – 4.9.2015 sme sa vybrali spoločne na farmu Etelka v Prašníku, kto...

Hello, Manchester!

Hello, Manchester!

V dňoch od 20.6 -27.6.2015 sa študenti prvého ročníka bilingválnych tried zúčastnili jazykovo- poznávacieho pobytu v Manchestri. Počas pobytu mali žiaci možnosť preveriť si svoje jazykové zručnosti pri komunikácii s britskými či nemeckými kadetmi, ktorí im pomáhali zvládnuť športové aktivity na vode...

Paríž 2015

Paríž 2015

Žiaci druhých a tretích ročníkov sa zúčastnili poznávacieho zájazdu do Paríža, ktorý sa konal v dňoch 8.5. - 15. 5. 2015. Okrem našich profesoriek, a to pani profesorky Vatrtovej, Pádejovej a Vráblovej, nás sprevádzala naša výborná sprievodkyňa Katka, ktorá zájazd obohatila o množstvo zaujímavostí. ...

Írsko – smaragdový ostrov

Írsko – smaragdový ostrov

Náš zájazd do Írska sa začal 04.04.2015. Plní očakávania sme sa stretli pri kostole. V autobuse nás už čakali spoluúčastníci zájazdu, gymnazisti zo Žiliny. Nasadli sme a smerovali cez Česko a Nemecko do Belgicka. Po ceste sme sa zastavili pre sprievodcu Karola, ktorý nastupoval v Kútoch. Odtiaľ sme ...

16. ročník Keď si vymýšľam...

16. ročník Keď si vymýšľam...

Dňa 16.4.2015 prebehlo na gymnáziu J.B.Magina slávnostné vyhodnotenie 16. ročníka medzinárodnej súťaže v písaní sci-fi poviedok „Keď si vymýšľam“.  V toto slnečné popoludnie prišli nielen ocenení žiaci a porota, ale taktiež k nám zavítalo i mnoho významných hostí. Medzi primátormi, riaditeľmi a...

Facebook

Youtube kanál