Škola v OUTE

Jazykovo-dejepisná exkurzia Carnuntum - Viedeň

Jazykovo-dejepisná exkurzia Carnuntum - Viedeň

Tohtoročná jazykovo-dejepisná exkurzia vo Viedni bola veľmi zaujímavá. Počas nej sme nadobudli množstvo nových poznatkov, spoznali krásy mesta Viedeň a, samozrejme, sme si to tam všetci nadmieru užili. Ako prvé sme navštívili múzeum Carnuntum. Návšteva múzea mala dve časti. Prvá bola vnútorn...

Literatúra na doskách

Literatúra na doskách

Vojna. Jedna novembrová noc v roku 1944. Chladná pivnica. Desať náhodne vybraných rukojemníkov rôzneho veku, povolania a spoločenského postavenia. Jeden z nich musí zomrieť – to je cena za smrť nemeckého vojaka. Ako sa rozhodnú? Koho spomedzi seba vyberú? To zistili naši tretiaci a...

Bádateľské aktivity  pre žiakov 3.ročníka  na trase Čerenec – Dúbrava - Malá pec

Bádateľské aktivity pre žiakov 3.ročníka na trase Čerenec – Dúbrava - Malá pec

Dňa 12.10.2022  učitelia pokračovali v sérií bádateľskej a výskumnej činnosti v rámci projektu „Škola v OUTE“  pre žiakov 3. ročníka. Tentoraz išlo o aktivity, ktoré prepájali naraz niekoľko prírodovedných predmetov ako fyzika, chémia či biológia v spojení s cudzími jazykmi. Pri organiz...

Začiatok školského roka nabitý zábavnou outdoorovou výučbou

Začiatok školského roka nabitý zábavnou outdoorovou výučbou

V posledných rokoch často počujeme, že školy na Slovensku by mali byť otvorené inovatívnym, moderným formám vzdelávania. Gymnázium J. B. MAGINA vo Vrbovom sa rozhodlo, že neostane len pri slovách! Preto sa v tomto školskom roku zapájame do projektu „Škola v Oute“. Ide o kreatívny...

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA