Škola, ktorá mení svet

Deň Zeme – Upratovanie mesta Vrbové

Deň Zeme – Upratovanie mesta Vrbové

V rámci Dňa Zeme - 28.3.2019 - sa žiaci nášho Gymnázia Jána Baltazára Magina zúčastnili upratovacej akcie v spolupráci s Mestom Vrbové a firmou SEMIKRON, s.r.o. Samotná akcia prebiehala vo viacerých lokalitách mesta Vrbové. Vyše 50 žiakov sa rozdelilo do troch skupín vedených ped...

Exkurzia za poznaním holokaustu

Exkurzia za poznaním holokaustu

Dňa 12. marca 2019 sa uskutočnila dejepisná exkurzia so zameraním na ľudské práva. Cieľom  exkurzie bolo Múzeum Holokaustu v Seredi. Tejto cesty sa zúčastnilo 40 žiakov tried 2. BA, 3. BA, pričom účelom exkurzie bolo získať nové informácie o holokauste a zároveň posilniť toleranciu a&...

XV. reprezentačný ples gymnázia

XV. reprezentačný ples gymnázia

Dňa 16. februára 2019 sme vo večerných hodinách otvorili už 15.ročník reprezentačného plesu gymnázia. Táto spoločenská udalosť sa dlhodobo teší záujmu širokej verejnosti, avšak vysokú úroveň tejto akcie by nebolo možné zachovať bez obrovskej zanietenosti rodičov žiakov gymnázia, podpory štedrých spo...

Olympiáda ľudských práv

Olympiáda ľudských práv

Dňa 7. februára 2019 sa naše študentky 4. BA triedy Beáta Macejková a Katarína Kizeková zúčastnili Krajského kola olympiády ľudských práv, ktorá sa prvýkrát konala na pôde Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch. Súťaž otvorila riaditeľka gymnázia Miroslava Hanková a primátor mesta Piešťany Peter...

Červená krakatica uchopila chápadlami aj nás

Červená krakatica uchopila chápadlami aj nás

Zamestnanci našej školy sa zapojil do projektu Červenej krakatice a pred Vianocami úspešne ukončili všetkých 40 úloh. Červená krakatica nám ako poďakovanie venovala obrázok, ktorého inšpiráciou boli zúčastnení učitelia a nepedagogickí pracovníci školy.

Srdce na dlani

Srdce na dlani

V predvečer Medzinárodného dňa dobrovoľníctva sa v Koncertnej sieni VŠMU Dvorana v Bratislave konal slávnostný večer venovaný ľuďom, ktorí svojou aktivitou, energiou a životným postojom pozitívne vplývajú na rozvoj života jednotlivcov, komunít i celej spoločnosti. V&nbs...

Facebook

Youtube kanál