Škola, ktorá mení svet

Vzdelávajú sa aj učitelia

Vzdelávajú sa aj učitelia

V dňoch 24.10. - 25.10.2018 sa naši učitelia zúčastnili akreditovaného vzdelávania: Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese. Pre svojich žiakov sa naučili pripraviť využitím programu MINDMAPLE myšlienkovú mapu, ktorá je vynikajúcou pomôckou pri vyučovaní, pričom jej používanie je prínosné na ...

Škola, ktorá mení svet

Škola, ktorá mení svet

V nasledujúcich dvoch rokoch sa naša škola zapojí do interaktívneho programu „Škola, ktorá mení svet“. Je to zážitkový program pre učiteľov, žiakov a rodičov,  ktorý získal označenie príklad dobrej praxe vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Program aktívne prepája  form...

Facebook

Youtube kanál