Deň slnečníc

Deň slnečníc

Dňa 14.5.2019 sa naša škola zapojila do "Dňa slnečníc" ktorý organizuje Slovenský zväz sclerosis multiplex (SZSM). Deň slnečníc bol spojený s rozdávaním brožúr - zvyšovaním povedomia o chorobe scleróza multiplex. Žiaci aj zamestnanci školy sa zapojili do dobrovoľnej finančnej zbierky.

Skleróza multiplex (SM)

- je chronické autoimunitné zápalové a neurodegeneratívne ochorenie, ktoré poškodzuje centrálny nervový systém

- je najčastejšou neúrazovou príčinou invalidizácie mladých ľudí vo veku 20 - 40 rokov.

Celosvetovo postihuje viac ako 2,5 milióna ľudí.

Včasná diagnostika SM má pre pacienta zásadný význam! Ďakujeme dobrovoľníčkam z 2.A a každému, kto sa zapojil.