Škola, ktorá mení svet

Deň Zeme – Upratovanie mesta Vrbové

Deň Zeme – Upratovanie mesta Vrbové

V rámci Dňa Zeme - 28.3.2019 - sa žiaci nášho Gymnázia Jána Baltazára Magina zúčastnili upratovacej akcie v spolupráci s Mestom Vrbové a firmou SEMIKRON, s.r.o. Samotná akcia prebiehala vo viacerých lokalitách mesta Vrbové. Vyše 50 žiakov sa rozdelilo do troch skupín vedených ped...

Srdce na dlani

Srdce na dlani

V predvečer Medzinárodného dňa dobrovoľníctva sa v Koncertnej sieni VŠMU Dvorana v Bratislave konal slávnostný večer venovaný ľuďom, ktorí svojou aktivitou, energiou a životným postojom pozitívne vplývajú na rozvoj života jednotlivcov, komunít i celej spoločnosti. V&nbs...

Vzdelávajú sa aj učitelia

Vzdelávajú sa aj učitelia

V dňoch 24.10. - 25.10.2018 sa naši učitelia zúčastnili akreditovaného vzdelávania: Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese. Pre svojich žiakov sa naučili pripraviť využitím programu MINDMAPLE myšlienkovú mapu, ktorá je vynikajúcou pomôckou pri vyučovaní, pričom jej používanie je prínosné na ...

Škola, ktorá mení svet

Škola, ktorá mení svet

V nasledujúcich dvoch rokoch sa naša škola zapojí do interaktívneho programu „Škola, ktorá mení svet“. Je to zážitkový program pre učiteľov, žiakov a rodičov,  ktorý získal označenie príklad dobrej praxe vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Program aktívne prepája  form...

Facebook

Youtube kanál