Medzinárodná spolupráca

Naši žiaci spolu s priateľmi z ruských bilingválnych gymnázií v jazykovom kempe vo Voroneži

Naši žiaci spolu s priateľmi z ruských bilingválnych gymnázií v jazykovom kempe vo Voroneži

Od 15.7 do 7.8. 2018 sa žiaci nášho gymnázia J. B. Magina vo Vrbovom zúčastnili vzdelávacieho pobytu v meste Voronež v Ruskej Federácii. Do Ruska sme sa dostali po troj-dňovej ceste autobusom, počas ktorej sme sa spoznali a zblížili so žiakmi z ruských  bilingválnych gymnázií z celého Slovenska...

Spolupráca s partnerskou školou v Ruskej federácií

Spolupráca s partnerskou školou v Ruskej federácií

V dňoch od 20.5.2018 do 26.5.2018 sme absolvovali prvú návštevu partnerskej školy, ktorou je 8-ročné gymnázium vo Votkinsku, Rusko. Podpísali sme dohodu o budúcej spolupráci, ktorá bude spočívať nielen vo výmenných jazykových pobytoch našich študentov, ale aj výmenných odborných stáží slovenských a ...

Pripravovaná spolupráca so zahraničnými školami

Pripravovaná spolupráca so zahraničnými školami

V školskom roku 2017/18 si naši žiaci precvičia angličtinu s francúzskymi študentami počas výmenného pobytu, ktorý bude prebiehať v mesiacoch apríl – máj. Spolupráca začala na platforme e-twinningu a účelom je okrem precvičenia jazyka v skutočných podmienkach bežného života, aj spoznávanie európsky...

Projekt Island

Projekt Island

V školskom roku 2015/2016 sme nadviazali spoluprácu medzi našim gymnáziom a  islandskou školou novým environmentálnym projektom nazvaným "Zvyšovanie environmentálneho povedomia študentov a škôl". Tento projekt obsahuje výmenu študentov, ktorí navštevujú tieto školy. V novembri navštívili sloven...

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA