Medzinárodná spolupráca

Predstavenie Uralskej štátnej právnickej univerzity v Jekaterinburgu

Predstavenie Uralskej štátnej právnickej univerzity v Jekaterinburgu

Dňa 24. októbra 2018 nás navštívili predstavitelia Uralskej štátnej právnickej univerzity v Jekaterinburgu, ktorí našich študentov oboznámili s možnosťami a podmienkami štúdia na ich univerzite.

Spokojní ruskí partneri písali o nás v novinách

Spokojní ruskí partneri písali o nás v novinách

V mesiaci október vyšiel článok v ruských regionálnych novinách o ktorom nás s potešením informovali naši partneri z Votkinského lýcea. V článku opisujú svoje nezabudnuteľné zážitky z návštevy na našej škole ako aj pobytu na Slovensku v septembri 2018. Sme veľmi radi, že o svoje skúsenosti sa podeli...

Návšteva ruskej delegácie u primátorky mesta Vrbové

Návšteva ruskej delegácie u primátorky mesta Vrbové

Dňa 18.9.2018 privítala Dott.Mgr. Ema Magiová ruskú delegáciu z mesta Votkinsk, veľmi netradičným spôsobom a to príhovorom v ruskom jazyku. Delegáciu, ktorá na Slovensko zavítala na pozvanie Gymnázia Jána Baltazára Magina Vrbové ako partnerskej školy, tvorili riaditeľka pres...

Otvorená hodina dejepisu v ruskom jazyku

Otvorená hodina dejepisu v ruskom jazyku

Dňa 17.9.2018 naša škola privítala delegáciu z ruskej partnerskej školy z Votkinska.Bol to veľmi netradičný deň najmä pre našich študentov, keďže riaditeľka Votkinského lýcea sa rozhodla odučiť dve hodiny  dejepisu. Témou týchto dvoch hodín boli „ Osobnosti svetovej histórie“ V úvode p. riadit...

EuropeShire - Schoolcampproject

EuropeShire - Schoolcampproject

Gymnázium Jána Baltazára Magina, Vrbové poskytuje svojim žiakom možnosť zúčastniť sa vynikajúceho medzinárodného projektu EuropeShire v Holandsku. Europeshire je medzinárodný školský kemp, určený pre žiakov vo veku 15-17 rokov z viacerých krajín, ktorý bude prebiehať počas jarných prázdnin (...

Naši žiaci spolu s priateľmi z ruských bilingválnych gymnázií v jazykovom kempe vo Voroneži

Naši žiaci spolu s priateľmi z ruských bilingválnych gymnázií v jazykovom kempe vo Voroneži

Od 15.7 do 7.8. 2018 sa žiaci nášho gymnázia J. B. Magina vo Vrbovom zúčastnili vzdelávacieho pobytu v meste Voronež v Ruskej Federácii. Do Ruska sme sa dostali po troj-dňovej ceste autobusom, počas ktorej sme sa spoznali a zblížili so žiakmi z ruských  bilingválnych gymnázií z celého Slovenska...

Facebook

Youtube kanál