Medzinárodná spolupráca

Pripravovaná spolupráca so zahraničnými školami

Pripravovaná spolupráca so zahraničnými školami

V školskom roku 2017/18 si naši žiaci precvičia angličtinu s francúzskymi študentami počas výmenného pobytu, ktorý bude prebiehať v mesiacoch apríl – máj. Spolupráca začala na platforme e-twinningu a účelom je okrem precvičenia jazyka v skutočných podmienkach bežného života, aj spoznávanie európsky...

Projekt Island

Projekt Island

V školskom roku 2015/2016 sme nadviazali spoluprácu medzi našim gymnáziom a  islandskou školou novým environmentálnym projektom nazvaným "Zvyšovanie environmentálneho povedomia študentov a škôl". Tento projekt obsahuje výmenu študentov, ktorí navštevujú tieto školy. V novembri navštívili sloven...

Facebook

Youtube kanál