I AMbitious

I AMbitious

Naši žiaci sa zapojili do programu I AMbitious - viac informácií v odkaze: I AMbitious

Pravidelne Vás budeme informovať o ich napredovaní, úspechoch, worshopoch, projektoch.