Vianočná Viedeň

Vianočná Viedeň

Dňa 28.11.2019 sa vybraní študenti z jednotlivých tried zúčastnili jazykovej exkurzie "Vianočná Viedeň".

Prvou zastávkou exkurzie bola architektonická atrakcia Viedne - Hundertwasserhaus - dielo známeho viedenského architekta.

V centre mesta si študenti prezreli zámocký komplex Hofburg, Stephansdom a novú radnicu, pred ktorou sa nachádzajú najznámejšie

viedenské vianočné trhy, kde študenti mohli načerpať vianočnú atmosféru a overiť si svoje jazykové zručnosti v nemeckom jazyku.