SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CERTIFIKÁTU A VLAJKY ZELENEJ ŠKOLY

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CERTIFIKÁTU A VLAJKY ZELENEJ ŠKOLY

Tak a je to tu! Dňa 5.10. 2016 nám na slávnostnom odovzdávaní udelili titul Zelenej školy, ktorý naša škola získala po poctivej a tvrdej dvojročnej práci. Podieľalo sa na tom celé kolégium Zelenej školy zložené zo žiakov v spolupráci s pedagogičkami Mgr. Máriou Oravcovou, ktorá bola aj koordinátorkou projektu a Mgr. Andreou Michálkovou.
Počas uplynulých dvoch rokov sa na našej škole udialo veľa zmien, na ktoré sme veľmi hrdí. Naším hlavným cieľom bolo zavedenie separácie odpadu, keďže ako zelená škola sa snažíme čo najmenej zaťažovať životné prostredie. V rámci zelenej školy sme robili aj rôzne iné čiastkové projekty, ktoré sme si určili na základe  environmentálnych auditov, v ktorých sme zistili, v čom je naša škola najmenej environmentálna a v čom máme najväčšie medzery. Jedným z takýchto čiastkových projektov bola aj výmena starého neúsporného osvetlenia v celej škole. V rámci tohto projektu sme vymenili staré neónové trubice za nové úsporné LED trubice, ktoré majú až o polovicu menšiu spotrebu elektrickej energie. Ďalším čiastkovým projektom bolo zníženie spotreby pitnej vody. Toto sme docielili namontovaním úsporných splachovačov, ale aj šetričov vody, ktoré sú na každom vodovodnom kohútiku. Aby sme ešte zvýšili tento efekt, nad každé umývadlo pribudol štítok s hravým dizajnom, aby sme nezabudli vždy po použití zavrieť kohútik.
Projekt Zelená škola nám poskytol nie len príležitosť zrealizovať na škole viaceré užitočné zmeny, ale pre študentov znamenal najmä aktívne zapojenie sa do procesov realizácie, do kolektívu, podnietil ich fantáziu a kreativitu. Priniesol nám tiež  praktické a zážitkové vzdelávanie, vďaka ktorému nie sú žiaci len pasívnymi prijímateľmi informácií, ale snažia sa presadiť i v kolektíve, komunikovať a obhajovať svoje názory. Materiály poskytnuté Zelenou školou sú vždy plné kreatívnych nápadov a inšpirácií, ktoré by sme radi zrealizovali aj nezávisle od programu.
Po slávnostnej certifikácii sme sa oficiálne stali Zelenou školu, čo nám poskytlo viacero možností, ako je napríklad komunikácia a výmena skúseností s inými pedagógmi z rôznych škôl po celom Slovensku i v zahraničí či prípadná možná spolupráca na ďalších projektoch a v neposlednom rade tiež uznanie a zviditeľnenie školy.
Slávnostnou certifikáciu to však nekončí. Nasledujúce dva roky sa opäť budeme snažiť zveľaďovať a zlepšovať životné prostredie našej školy, nakoľko sa naše gymnázium opäť zapojilo do tohto programu, no teraz obrátime našu pozornosť na ďalšie oblasti, ktoré si vyžadujú zmenu.