Na návšteve u ornitológa

Na návšteve u ornitológa

         Počas prvého školského týždňa sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili prednášok ornitológa, pána Ericha Kubicu, ktorý aj s kolegom Štefanom Šiškom priblížili našim žiakom hniezdiská vtáctva v okolí Sĺňavy. Toto chránené vtáčie územie so 4. stupňom ochrany poskytuje domov a ochranu rybárovi čiernemu, rybárikovi riečnemu, čajke smejivej či čajke čiernohlavej a sivej, volavke popolavej a mnohým iným.

Počas prehliadky sa žiaci dozvedeli, ktoré vtáky na Sĺňave hniezdia, ktoré cez Sĺňavu migrujú a do akých krajín, ukázali žiakom, ako sa vtáky krúžkujú a zúčastnili sa aj pri ich vypúšťaní späť do prírody.  Ornitológovia tretiakom porozprávali o migrácií vtákov, o spôsobe odchytu a na názorných ukážkach ukázali spôsoby odchytu v minulosti a dnes. Zdôraznili, ako veľmi je dôležitá ochrana vtáctva a prírody a uspokojili zvedavosť našich žiakov na mnohé položené otázky.

        V druhej časti prednášky sa žiaci dozvedeli zaujímavé informácie o živote ostatných zvierat žijúcich v blízkosti Sĺňavy. Pán Mlynský pútavým spôsobom priblížil napríklad život volavky popolavej, kormoránov, užovky fŕkanej, vydry riečnej, poukázal na rozdiely rôznych druhov čajok či priblížil rodinný život najväčšieho európskeho hlodavca, bobra európskeho, aj s možnosťou prezretia lebky.

         Obe prednášky boli veľmi pútavé a zaujímavé s prezentáciou a množstvom fotografií  zo zbierok všetkých ochranárov, za čo im veľmi ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Mgr. Pádejová

Exkurzia – Ornitologická stanica pri Sĺňave

Dátum: 06. 09. 2023