Orchester z krajiny ticha

Orchester z krajiny ticha

V utorok 10.11 2020 sme sa zúčastnili festivalu Jeden svet. Podujatie kažoročne ponúka verejnosti nové pohľady na globálne témy, v prípade „nášho“ filmu išlo migráciu, demokraciu a rasizmus – ale našli sme tam aj všeličo iné. Zúčastnili sme sa online premietania filmu Orcehster z krajiny ticha a diskusie. Tento film predstavil realitu dievčenského zboru z Afganistanu, ktorý vystúpil na festivale Pohoda v roku 2019. Ako sa režisérka – Lucia Kašová vyjadrila, dievčatá ju zaujali, a preto sa začala zaujímať o ich príbeh. Ako hlavnú postavu si vybrala mladé dievča Marziu, ktorá sa venuje hre na husliach v prvom afgánskom dievčenskom zbore s názvom Zohra.

Úvodné minúty filmu zachytávali obraz bežného života v Afganistane. Neskôr sa pozornosť sústredila na život dievčat zo zboru a ich cestu na Slovensko. Vo filme boli aj ukážky z ich vystúpenia na Pohode a ich neskoršie vystúpenie v kostole. Pobyt dievčat na Slovensku však sprevádzal aj útek niekoľkých z nich - keďže ženy v Afganistane si svoj vlastný osud vybrať nemôžu a sú už v mladom veku nútené vydať sa (často  za generačne starších mužov), tieto dievčatá sa rozhodli utiecť a rozhodovať o svojom osude samy. Film nám ponúkol pohľad do celkom iného sveta, názorov, kultúry a života celkovo. Mali sme možnosť zistiť nové informácie a tiež sa zamyslieť nad tým, čo sa v skutočnosti odohráva za hranicami „nášho“ sveta.

Po prezretí filmu sme dostal priestor na diskusiu s režisérkou Luciou Kaššovou, ktorý mohol každý z nás využiť a položiť niekoľko otázok. Všetci sme sa dozvedeli niečo nové a zistili sme tak, že niektoré pre nás možno až „samozrejmné“ činnosti ako počúvanie hudby či hra na hudobný nástroj, sú niektorým ľuďom úplne odopreté. Tento veľmi citlivý portrét dospievajúceho dievčaťa v „krajine ticha“, nám ponúkol pohľad na obe strany mince a donútil nás premýšľať nad otázkami: Čo je lepšie? Ostať alebo odísť z krajiny a nájsť tak voľnosť? Máme sa naozaj na čo neustále sťažovať? Viem si predstaviť život bez hudby? V tichu?

Za nás všetkých, ktorí sme sa zúčastnili, si dovolím povedať, že sa nám tento dokumentárny film páčil ako spracovaním, tak aj obsahovo. Po festivale sme sa pýtali spolužiakov ako hodnotia tento festival. Odpovede žiakov boli pozitívne a na otázku, či by sa v budúcnosti zúčastnili opäť, odpovedali jednoznačne áno.

Klára a Tamara, 3.A

Ak máte chuť, pozrite si aspoň trailer (https://www.youtube.com/watch?v=rCKenXVuKKU) alebo záznam z koncertu na Pohode 2019 (https://www.youtube.com/watch?v=Opf1UfDXb6E)