Spojil nás balet

Spojil nás balet

Milan Rastislav Štefánik – meno, ktoré je v tomto roku skloňované viac ako inokedy. Dôvodom je sté výročie jeho smrti.

Aj preto nám Dom umenia v Piešťanoch sprostredkoval nádherné baletné predstavenie Ondrej Šotha: M.R. Štefánik.

A my sme v rámci projektu Škola, ktorá mení svet, spolu s tridsiatimi piatimi študentami túto šancu s radosťou využili.

Úplne nová inscenácia multimediálneho tanečného divadla úspešného autorského tímu Ondreja Šotha nebola len úctivým pripomenutím tejto výnimočnej osobnosti slovenských a československých dejín.

Bola moderným divadlom hľadajúcim odpoveď na otázku, ako sa v súkolí veľkých dejín cíti malý človek, ktorý ide za svojím presvedčením, že je možné zmeniť svet. 

Osud M. R. Štefánika je dôkazom toho, že konkrétny človek môže ovplyvniť život nie len svoj a svojich blízkych, ale aj celých národov. (citované zo stránky Štátneho divadla v Košiciach)