Návrh sme si vyrobili sami!!!

Návrh sme si vyrobili sami!!!

V rámci aktívneho občianstva sme na triednickej hodine dňa 16.09.2019 vypracovali plán skrášlenia našej triedy.

Žiaci sa rozdelili do troch skupín, prvá skupina vypracovala návrh maľby na stenu, druhá skupina vyhľadala na internete farby a tapety tretia skupina pripravila cenový návrh na realizáciu.

Vyhrnieme rukávy a ideme do toho!!!