DEŇ NARCISOV

DEŇ NARCISOV

11.4.2019 sa študentky 3.A triedy zapojili do dobrovoľnej zbierky na pomoc onkologicky chorým. Liga proti rakovine aj tento oslovila našu školu. Ráno sme sa preto mohli vydať v žltých tričkách s pokladničkou po triedach gymnázia a uliciach mesta. Drobnými žltými kvietkami sme vyzdobili hrude našich spolužiakov a okoloidúcich v meste Vrbové.
Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na pomoc a liečbu onkologickým pacientom, výskum a prevenciu tohto závažného ochorenia.

Ďakujeme všetkým, ktorí finančne prispeli. Ďakujeme všetkým, ktorí si v tento deň pripli narcis a venovali myšlienku niekomu, kto zápasí s chorobou.