Deň Zeme – Upratovanie mesta Vrbové

Deň Zeme – Upratovanie mesta Vrbové

V rámci Dňa Zeme - 28.3.2019 - sa žiaci nášho Gymnázia Jána Baltazára Magina zúčastnili upratovacej akcie v spolupráci s Mestom Vrbové a firmou SEMIKRON, s.r.o. Samotná akcia prebiehala vo viacerých lokalitách mesta Vrbové. Vyše 50 žiakov sa rozdelilo do troch skupín vedených pedagógmi a ich úlohou bolo svojou troškou prispieť k všeobecnej čistote a poriadku v meste. Naši žiaci upratovali časti sídliska 6. Apríla, Cintorínsku ulicu a okolie Rochovej kaplnky a takisto aj okolie potravinového reťazca Lidl a Družstevnej ulice. Spoločne so žiakmi sme mohli vidieť, ako veľmi sú znečistené jednotlivé časti mesta a skonštatovať, že ľudia si vôbec nevážia okolie a prírodu, ktorej sú súčasťou. V súvislosti so súčasnou veľkou ekologickou krízou a zahlcovaním životného prostredia plastovým odpadom je potrebné uvedomiť si, že zodpovednosť za našu planétu a život ďalších generácií nesieme sami a začať musíme predovšetkým u seba. Jedna akcia s podobným zameraním problém vyriešiť nemôže. Veríme však, že môže byť aspoň upozornením a začiatkom potrebnej zmeny v našom zmýšľaní a správaní sa k prírode.