Exkurzia za poznaním holokaustu

Exkurzia za poznaním holokaustu

Dňa 12. marca 2019 sa uskutočnila dejepisná exkurzia so zameraním na ľudské práva. Cieľom  exkurzie bolo Múzeum Holokaustu v Seredi. Tejto cesty sa zúčastnilo 40 žiakov tried 2. BA, 3. BA, pričom účelom exkurzie bolo získať nové informácie o holokauste a zároveň posilniť toleranciu a  multikulturalitu. Žiaci absolvovali prehliadku múzea, pričom mali možnosť vidieť autentické exponáty pochádzajúce z obdobia holokaustu na Slovensku, ale aj v Európe. Medzi žiakmi vyvolal veľký záujem vozeň, ktorý bol používaný pri transportoch slovenských židov. Druhou časťou exkurzie bola prezentácia o Spravodlivých medzi národmi, čiže o nežidoch, ktorí prispeli k záchrane židov počas holokaustu.