Olympiáda ľudských práv

Olympiáda ľudských práv

Dňa 7. februára 2019 sa naše študentky 4. BA triedy Beáta Macejková a Katarína Kizeková zúčastnili Krajského kola olympiády ľudských práv, ktorá sa prvýkrát konala na pôde Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch. Súťaž otvorila riaditeľka gymnázia Miroslava Hanková a primátor mesta Piešťany Peter Jančovič. Predsedom krajského kola bol doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD. Čestným hosťom bol Viktor Nižňanský- bývalý splnomocnenec vlády SR. Členkou hodnotiacej komisie bola aj učiteľka nášho gymnázia Mgr. Tatiana Vavríková. Súťaže sa zúčastnilo 11 škôl trnavského samosprávneho kraja, za školu 2 študenti. Nosnou témou 21. ročníka Olympiády ľudských práv bolo 30. výročie Nežnej revolúcie. Krajské kolo malo 2 časti: písomnú (vedomostný test) a ústnu, kde si súťažiaci vyberali spomedzi téz na jednotlivé témy. Úlohou študentov bolo vyjadriť osobný názor a postoj a objektívne, analyticky a kriticky vysvetliť, ako by daný problém riešili. Naša študentka Beáta Macejková obsadila v silnej konkurencii vynikajúce 3. miesto, z ktorého postupuje do celoštátneho kola. Obe študentky sa stali zároveň úspešnými riešiteľkami krajského kola OĽP, nakoľko mali z testu celkový zisk bodov 60 percent a viac. Študenti si odniesli diplomy a vecné ceny ako i pekné pocity z dobrej práce.