Úspešné ukončenie Tuzec Ja firmy

Úspešné ukončenie Tuzec Ja firmy

Tento rok, napriek zmene formy vyučovania a možnosti pokračovať fyzicky v obchodnej činnosti, môžem povedať, že si žiaci 4.BA počínali v podnikaní vynikajúco.

Toto je predmet kde sa z klasického učiteľa stáva motivátor, mentor, ktorý neznámkuje a neopravuje písomky a žiaci sú tí, ktorí prichádzajú s nápadmi a majú možnosť ich realizovať.

Aj napriek počiatočným neziskovým investíciám (na ktorých sme sa ale krásne poučili) sa žiaci nezľakli a pokračovali s novými nápadmi.

Absolvovali sme krásne vianočné trhy, kde si žiaci vyskúšali okrem klasického predaja aj priamy predaj (a zrazu boli anjelici preč). 

Školské predaje boli tiež úspešné, ako aj prezentácie počas dní otvorených dverí.

Mnohí žiaci sa naučili šiť na šijacom stroji, prišívať ozdoby, tvoriť plagáty či super logo. Taktiež museli zvládnuť celú administratívu spojenú s fungovaním firmy. Tvorba podnikateľského plánu , organizácie valného zhromaždenia, účtovníctvo, marketingové aktivity, zápis do obchodného registra až po ukončenie fungovania firmy. Okrem týchto zručností si zlepšili aj tzv. „soft skills“  - efektívna komunikácia, dodržiavanie termínov či tímová práca. Najmä ukončovanie firmy, vzhľadom na to, že už sme sa fyzicky nestretávali na pôde školy, ale len cez platformu TEAMS, považujem za mimoriadne úspešné. Management firmy pod vedením Moniky Sersenovej to zvládol na jednotku s hviezdičkou. Moja pochvala však platí pre celú triedu.

Odmenou im budú zisky firmy, ktoré žiaci dostali vo forme miezd, ako aj formou zhodnotenia akcií, ktoré mali zisk 40%.

Tešilo ma dozerať na fungovanie tejto firmy, mám veľa príjemných spomienok, či už z hodín alebo z predajných akcií a verím, že takýto typ vzdelávania je prínosný aj pre žiakov.

Týmto sa teším na budúcu 4. BA a ich skvelé nápady.

Správa k nahliadnutiu

Facebook

Youtube kanál