Oceňovanie najlepších študentov županom Trnavského samosprávneho kraja

Oceňovanie najlepších študentov županom Trnavského samosprávneho kraja

Aj v tomto školskom roku sa môže Gymnázium J. B. Magina vo Vrbovom pochváliť, že medzi desiatkou najlepších študentov v našom kraji boli pánom županom ocenené aj dve naše žiačky.

Dominika Pánska bola odmenená za 1.miesto v celoslovenskej vedeckej súťaži AMAVET a úspešné reprezentovanie Slovenska na medzinárodnej súťaži v Sofii, Bulharsko.

Dominika sa tri roky nielen venovala vedeckej výskumnej činnosti pod názvom „Tichý zabijak - E250“, ale aj šírila osvetu v tejto oblasti, aby informovala širokú verejnosť o vplyve dusitanu sodného,

ktorý sa pridáva do mäsových výrobkov, na ľudský organizmus.

Ďalšou ocenenou bola Beáta Macejková, ktorá svojou kreatívnou animáciou na tému „November 89“ očarila porotu a získala 1. miesto v tejto kategórii.

Oceneným žiačkam srdečne blahoželáme!

zdroj foto: TTSK

Facebook

Youtube kanál