Finančná podpora vedeckého výskumu

Finančná podpora vedeckého výskumu

Naša študentka Dominika Pánska sa v spolupráci s Výskumných ústavom laboratórnej výroby v Piešťanoch už dlhšiu dobu venuje skúmaniu koncentrácie škodlivého syntetického aditíva E250 v bežne dostupných mäsových výrobkoch a jeho vplyvu na ľudský organizmus. Na pokračovanie a rozšírenie tohto výskumu dostala finančnú podporu vo výške 1500 eur od spoločnosti AXA v rámci projektu Mladý Inováror 2018, ktorú spoločnosť udeľovala v spolupráci s nadáciou Pontis mladým študentom venujúcim sa výskumu v oblasti chémie, biológie a fyziky.
Spoločnosť AXA podporila tento rok vedecké projekty celkovou sumou 30 000 eur. Zo 40 prijatých žiadostí bolo napokon finančne podporených 20 projektov, medzi nimi aj projekt našej študentky. Dominika plánuje finančné prostriedky využiť najmä na rozšírenie škály výrobkov testovaných na koncentráciu E250. Taktiež sa bude venovať aj vplyvu zistených koncentrácií tejto látky na hemové bunky, respektíve skúmať ich afinitu k tejto látke a jej následný vplyv na transportáciu kyslíka v organizme.

Reportáž z podujatia si môžete prečítať a pozrieť tu:

http://www.teraz.sk/ekonomika/nadacny-fond-axa-podporil-mladych-ino/320414-clanok.html

Facebook

Youtube kanál