Naši žiaci prví v krajských kolách jazykových olympiád

Naši žiaci prví v krajských kolách jazykových olympiád

Matej Meššár a  Jeannette Žáková sa zúčastnili krajského kola jazykovej olympiády v Trnave. Matej Mešár sa už tradične umiestnil na prvom mieste v kategórii 2C1 v anglickom jazyku. Jeanette Žáková dosiahla presvedčivým výsledkom prvé miesto v kategórii B2 v ruskom jazyku.
Obom gratulujeme!

Facebook

Youtube kanál