Ocenenie medailou Ľudovíta Štúra

Ocenenie medailou Ľudovíta Štúra

Za výnimočnú prezentáciu života a významu Štúrovcov pre slovenský národ bolo naše Gymnázium Jána Baltazára Magina ocenené Trnavským samosprávnym krajom pamätnou medailou TTSK, Rok Ľudovíta Štúra 200. výročie narodenia.

Facebook

Youtube kanál