Naše študentky ocenila primátorka mesta Vrbové

Naše študentky ocenila primátorka mesta Vrbové

Dňa 18. mája 2017 ocenila pani primátorka Dott. Mgr. Ema Maggiová tri žiačky gymnázia Jána Baltazára Magina vo Vrbovom za vynikajúce študijné výsledky. Monika Jakábová, Noemi Kuliková a Daniela Olejníková patria medzi prvých maturantov bilingválneho štúdia, ktorí v tomto školskom roku ukončia päť rokov štúdia maturitnou skúškou, z anglického jazyka až na úrovni C1 medzinárodného referenčného rámca. Všetky dosiahli počas štúdia prevažne priemer 1,0; Monika Jakábová dokonca každý rok.

Facebook

Youtube kanál