Oceňovanie našich žiakov mestom Vrbové

Oceňovanie našich žiakov mestom Vrbové

17.6.2014 sa v priestoroch Kúrie Beňovského uskutočnilo oceňovanie našich žiakov mestom Vrbové za mimoškolské aktivity v školskom roku 2013/2014. Ocenenia si z rúk primátora prevzali:

Matej Mešár, 1.BB, 2. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku, kategória 1C, zodpovedný pedagóg.: Mgr. Henrieta Gromanová,
Iveta Mrázová, 2.BA, 2. miesto v krajskom kole SOČ, odbor chémia - potravinárstvo, zodpovedný pedagóg: Mgr. Andrea Michálková,
Patrik Predný, 2.BA, 2. miesto v krajskom kole SOČ, odbor pôdohospodárstvo, zodpovedný pedagóg: Mgr. Ivana Cedzová,
Andrej Vnučko, 2.BA, 3. miesto v krajskom kole SOČ, odbor matematika - fyzika, zodpovedný pedagóg: Ing. Jana Filanová,
Matúš Godál, 2.BB, 1. miesto v krajskom kole dejepisnej olympiády, kategória A, 1. miesto v krajskom kole SOČ, zodpovedný pedagóg: Mgr. Pavol Koiš,
Veronika Gacková, Denisa Masárová, Simona Tremková, 2.A, Filip Tomáška 2.BB, 1. miesto v krajskom kole v tvorivej kategórii ENERSOL SK, zodpovedný pedagóg: Mgr. Andrea Michálková,
Denisa Masárová, 2.A, 2. miesto v rámci SR a 3. miesto v medzinárodnom kole Projektu ENERSOL EU 2014, zodpovedný pedagóg: Mgr. Andrea Michálková,
Soňa Jarábiková, 4.A, 3. miesto, obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku, zodpovedný pedagóg: Mgr. Eva Jurčová,
Dominika Netschová, 3.A, 3. miesto v krajskom kole SOČ, zodpovedný pedagóg: Mgr. Zuzana Vatrtová, 1. miesto na Majstrovstvách kraja SŠ v atletike, beh na 1500 m, zodpovedný pedagóg: Mgr. Pavol Koiš,
Kristián Nosko, 3.A, 1. miesto na Majstrovstvách okresu SŠ v atletike – vrh guľou, zodpovedný pedagóg: Mgr. Pavol Koiš,
Igor Zelenay, 2.A, 1. miesto na Majstrovstvách okresu SŠ v atletike, beh na 100 m, zodpovedný pedagóg: Mgr. Pavol Koiš,
Kristína Miklovičová, 2.A, 2. miesto na Majstrovstvách okresu SŠ v atletike – beh na 400 m, skok do diaľky, zodpovedný pedagóg: Mgr. Pavol Koiš.

Facebook

Youtube kanál