Využitie darov prírody pri každodennom šetrení

Využitie darov prírody pri každodennom šetrení

Využitie darov prírody pri každodennom šetrení.

Pod týmto názvom sa so svojou prácou zapojili do súťaže Enersol žiaci z Gymnázia J.B.Magina vo Vrbovom. Denisa Masárová, Veronika Gacková, Simona Tremková a Filip Tomáška pod vedením Mgr. Andrey Michálkovej vypracovali projekt, s ktorým sa stali v tejto súťaži veľmi úspešní!
Na krajskom kole, ktoré sa konalo dňa 17.3.2014 na SOŠ v Trnave, získali naši žiaci krásne prvé miesto!
Potom nasledovalo 2-3.4.2014 celoslovenské kolo na SOŠ v Senici. Tu naši žiaci tiež ohúrili porotu svojim odborným vystupovaním a krásnou prezentáciou svojej práce. Z celoslovenského kola si žiaci odniesli pohár a diplomy za krásne druhé miesto! Nasledovalo pozvanie na medzinárodné kolo, ktoré sa tento rok konalo v CZ v Otrokoviciach.
Gymnázium J.B.Magina vo Vrbovom si spomedzi žiakov vybralo žiačku Denisu Masárovú ako jednu z autoriek projektu, ktorá s Mgr. Michálkovou reprezentovala našu školu na medzinárodnom kole. Počas dvoch dní bolo prezentovaných množstvo prác, ktoré boli na vysokej odbornej úrovni. Spomedzi všetkých zaujímavých prác sa naša žiačka umiestnila na úžasnom treťom mieste!
Okrem krásnych zážitkov a množstva nadobudnutých vedomostí si žiačka priniesla krásny pohár a diplom, ktorý jej umožní po ukončení gymnázia študovať na ktorejkoľvek vysokej škole v CZ bez absolvovania prijímacej skúšky.
Obrovský úspech žiakov z Gymnázia J.B.Magina si vyžadoval skutočne všetok voľný čas či už žiakov ale i Mgr.Michálkovej, čoho však nebanujú a tešia sa, že ich práca nevyšla nazmar a žiaci mohli dokázať, že i v takom malom gymnáziu sú skutočne talentované deti!

Facebook

Youtube kanál