Harmonogram aktivít na začiatku školského roka

Harmonogram aktivít na začiatku školského roka

Milí žiaci, týmto Vás chceme informovať o harmonograme aktivít na začiatku školského roka 2021/2022

3. septembra

- príchod do školy do 8:10

- triednické hodiny, voľby do ŽŠR, aktualizácia údajov, študijné preukazy...

- oslobodenia od telesnej výchovy (priniesť do 10. septembra 2021!)

 

5. septembra (nedeľa)

3BA, 3BB, 4BA, 4A

KOŽAZ - Nemecká *

     

6. septembra (pondelok)

3BA, 3BB, 4BA, 4A

KOŽAZ - Nemecká *

2BA, 2BB

Exkurzia Kremnica, Štiavnica

1BA, 1BB

Turistický pochod Haluzická tiesňava

5BA

Blokové vyučovanie

7. septembra (utorok)

3BA, 3BB, 4BA, 4A

KOŽAZ - Nemecká *

2BA, 2BB

Exkurzia Kremnica, Štiavnica

1BA, 1BB

Adaptácia na nové sociálne prostredie a stredoškolský systém štúdia

5BA

Blokové vyučovanie

8. septembra (streda)

3BA, 3BB, 4BA, 4A

KOŽAZ - Nemecká *

2BA, 2BB

Účelové cvičenie

1BA, 1BB

Účelové cvičenie

5BA

Blokové vyučovanie

*podrobné informácie ku KOŽAZ sú k dispozícii v triednych oznamoch po prihlásení v IZK

Vyhlásenie o vykonaní samotestovania za účelom účasti žiaka na akciách školy a zabezpečenia bezpečného prostredia všetkým účastníkom konania. Stiahnuť TU

Vyučovanie podľa platného rozvrhu začína 9. septembra 2021.

AKTUALIZÁCIE:

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

ZVONENIE

 

 

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA