Lúčili sme sa nie len so školským rokom
Oznamy Pridané: 01. júl 2021

Lúčili sme sa nie len so školským rokom

Ukončenie tohto školského roka bolo pre nás sviatočne krásne a smutné zároveň.

Lúčili sa s nami štyri naše drahé kolegyne Milenka, Zuzka, Mirka a Veronika.

Milenka a Zuzka boli dlhoročnými priateľkami, správnymi ľuďmi a skvelými pedagógmi. Za všetko, čo ste obe pre našu školu urobili, Vám patrí veľká vďaka. Obrovská vďaka by určite zaznela aj z úst všetkých žiakov, ktorí mali tú česť, že ste ich učili alebo viedli. Venovali ste veľa rokov zo svojho života našej škole a ľuďom, ktorí v nej pracovali, ktorí v nej pracujú a tiež deťom, ktoré ste učili. V mnohých z nás ste zanechali výraznú stopu. Je to pocit láskavosti, láskavej prísnosti a predovšetkým ľudskosti, ktorý sa nám vynorí v mysli zakaždým, keď si na vás spomenieme. Ďakujeme!!!

Vďaka Mirke sa zborovňou denne ozýval jej nákazlivý smiech, jej obetavá práca výchovnej a kariérnej poradkyne nám každoročne zabezpečila nových prváčikov a dni otvorených dverí si bez jej pomoci vieme len ťažko predstaviť. Ďakujeme za každú odbornú radu, za láskavý a milý prístup k nám učiteľom, aj k žiakom. Ďakujeme!!!

Veronika si na našej škole jeden rok vyskúšala, ako chutí učiteľský chlebík. Bola milá, aktívne zvedavá, nápomocná a príjemná kolegyňa aj učiteľka. Ďakujeme!!!

Zo srdca Vám všetci prajeme predovšetkým veľa zdravia a šťastné kroky vo vašich ďalších životných cestách. Milenke prajeme zaslúžený oddych na dôchodku, veľa pohody, radosti z detí a  vnúčat.

Nasledovala rozlúčka so žiakmi, kde predseda žiackej školskej rady Adam Kinzel zhodnotil náročný pandemický školský rok z pohľadu študentov.

Riaditeľka školy slávnostným príhovorom vyzdvihla úspešné triedy, ktoré svojim vynikajúcim študijným priemerom reprezentovali naše gymnázium.

Ocenení boli študenti za výborný prospech a reprezentáciu školy v predmetových olympiádach a stredoškolskej odbornej činnosti. V prospechovej súťaži riaditeľka školy ocenila „skokanov“ roka – žiakov, ktorí si výrazne zlepšili svoje výchovno-vzdelávacie výsledky. Tento rok si diplomy a poháre prevzali aj dva víťazné tímy Teambuildingových aktivít. Z rúk vyučujúcich si študenti prebrali Euklidovu cenu za matematické úspechy. Na záver si prebral svoju cenu aj „najúspešnejší študent roku 2020/2021“ Adam Kinzel, ktorý je svojou vytrvalou prácou v ŽSR vzorom pre našich žiakov. 

Prajeme Vám veľa oddychu, slnka a príjemné prežitie prázdnin!!!

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA