Druhé kolo prijímacieho konania
Oznamy Pridané: 30. máj 2021

Druhé kolo prijímacieho konania

Milí žiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl,

Touto cestou Vám oznamujeme, že vzhľadom na 2 voľné miesta v študijnom bilingválnom odbore - ruský jazyk, naša škola organizuje 2.kolo prijímacích skúšok dňa 22. júna 2021.

Záujemcovia posielajú svoje prihlášky na štúdium overené riaditeľom základnej školy do 11. júna 2021 poštou na adresu gymnázia, prípadne osobne po dohode na tel.č. 033/ 7791495.

vedenie školy

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA