Vaše 2% znamenajú veľa aj v roku 2021

Vaše 2% znamenajú veľa aj v roku 2021

Milí rodičia, absolventi a priatelia nášho gymnázia,

tak ako predchádzajúce roky, aj tento rok si Vás dovoľujeme poprosiť o darovanie 2% z Vašich zaplatených daní pre naše Občianske združenie: SRRZ- Rodičovské združenie pri Gymnáziu, Beňovského 358/100, 92203 Vrbové. Môžete osloviť aj svojich priateľov, známych a rodinných príslušníkov.

Z prostriedkov získaných aj prostredníctvom Vašich 2% by sme i naďalej chceli zlepšovať kvalitu vzdelávania pomocou modernizácie technického vybavenia školy, podporovať nadaných a aktívnych žiakov, boli by využité pri rozvíjaní spolupráce so zahraničnými školami, na propagáciu školy, ako aj na organizovanie kultúrnych, výchovných a športových aktivít pre žiakov.

Tlačivá potrebné na darovanie 2% si môžete vytlačiť na nižšie uvedenom linku.

VYPLNITEĽNÉ PREDPÍSANÉ VYHLÁSENIE - 2%

VYHLÁSENIE - 2%

POTVRDENIE - 2%

Ako postupovať?

Podnikatelia - FO a PO musia prijímateľa 2% z dane uviesť priamo v daňovom priznaní do 31.marca 2021. Zamestnanci musia požiadať svojho zamestnávateľa o potvrdenie o zaplatení dane, priložiť k vyplnenému tlačivu a odovzdať na daňový úrad do 30. apríla 2021. Vzhľadom k pretrvávajúcej mimoriadnej epidemiologickej situácii s Covid 19, sledujte prosím aktuálne úpravy termínov, pokiaľ by prišlo k ich zmene.

Vopred ďakujeme!

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA