Začiatok vyučovania - oznam

Začiatok vyučovania - oznam

Milí žiaci, vážení rodičia.

V zmysle rozhodnutia MŠ VVaV SR  č. 2021/9418:1-A1810 zo dňa 5. januára 2021 naďalej pokračujeme v dištančnom vzdelávaní do odvolania.

Začiatok online vyučovania je 11.01.2021 v zmysle platného online rozvrhu. 

O nástupe na prezenčné vyučovanie a podmienkach s nimi spojenými vás budeme informovať, ihneď ako nám budú doručené usmernenia zo strany nášho zriaďovateľa alebo MŠ VVaV SR.

Prajeme Vám veľa zdravia a úspešné zvládnutie ukončenia I.polroka šk.roka 2020/2021!

Vedenie a pedagógovia školy
 

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA