Riaditeľské voľno

Riaditeľské voľno

Riaditeľka školy podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/15801:1-A1800

udeľuje dňa 14.09.2020 žiakom a zamestnancom školy RIADITEĽSKÉ VOĽNO.

Riaditeľské voľno sa udeľuje z organizačných a prevádzkových dôvodov.

Facebook

Youtube kanál