Ako obnoviť platnosť preukazu ISIC/EURO26
Oznamy Pridané: 08. jún 2020

Ako obnoviť platnosť preukazu ISIC/EURO26

Predkladáme Vám najnovšie informácie o potrebe a spôsobe predĺženia platnosti Preukazu žiaka ISIC/EURO<26 pre budúci školský rok.

Týka sa to len žiakov, ktorí už majú zakúpenú kartu ISIC – len si chcú predĺžiť jej platnosť.

Informácia/inštrukcia pre rodičov a žiakov k predlžovaniu platnosti preukazu: List pre rodičov - kompletná revalidácia jún 2020

Je nutné ay si žiaci čím skôr vykonali úhradu, t. j. 10,-€ za známku na bankový účet a 3,-€ sms-kou za predĺženie platnosti,

aby si kartu mohli hneď ako prídu do školy – ešte teraz v júni-  prolongovať – t. j.  priložiť kartu na sekretariáte k terminálu, lebo inak nebudú platné.

Známku musia uhradiť:

Prevodom na účet vedený v TATRA BANKE, IBAN SK39 1100 0000 0029 4804 3493

 Pri úhrade je povinné uvádzať tieto identifikačné údaje platby (pre jej identifikáciu) :

- špecifický symbol platby pridelený škole : 389803

- variabilný symbol, ktorým bude vždy dátum narodenia žiaka v tvare DDMMRRRR

- do poznámky k platbe je vždy potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka + známka

 

 

 

 

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA