Harmonogram odovzdávania koncoročných, maturitných vysvedčení a učebníc pre končiace ročníky
Oznamy Pridané: 22. máj 2020

Harmonogram odovzdávania koncoročných, maturitných vysvedčení a učebníc pre končiace ročníky

Harmonogram odovzdávanie učebníc, koncoročných a maturitných vysvedčení:

25.5. 2020 (pondelok)

4.A – v čase od 13:00 do 13:30 (aula školy) – 5 študentov (konkrétni študenti sa dostavia po dohode s triednym učiteľom)

4.A – čase od 13:30 do 14:00 (aula školy) - 5 študentov (konkrétni študenti sa dostavia po dohode s triednym učiteľom)

26.5. 2020 (utorok)

5.BA – v čase od 13:00 do 13:45 (aula školy) – 7 študentov (konkrétni študenti sa dostavia po dohode s triednou učiteľkou)

5.BA – čase od 13:45 do 14:30 (aula školy) - 7 študentov (konkrétni študenti sa dostavia po dohode s triednou učiteľkou)

27.5. 2020 (streda)

4.A – v čase od 13:00 – do 13:30 (aula školy) - 4 študenti (konkrétni študenti sa dostavia po dohode s triednym učiteľom)

4.A – v čase od 13:30 – do 14:00 (aula školy) - 4 študenti (konkrétni študenti sa dostavia po dohode s triednym učiteľom)

28.5. 2020 (štvrtok)

5.BA – v čase od 13:00 do 13:45 (aula školy) – 7 študentov (konkrétni študenti sa dostavia po dohode s triednou učiteľkou)

5.BA – čase od 13:45 do 14:30 (aula školy) - 6 študentov (konkrétni študenti sa dostavia po dohode s s triednou učiteľkou)

Študenti odovzdávajú okrem učebníc aj kľúče od skriniek a čipy do jedálne.

Priebeh odovzdávania učebníc a preberania vysvedčení bude vzhľadom na výnimočnú situáciu realizovaný tak, aby boli dodržané všeobecné epidemiologické preventívne opatrenia.

  • vstup do budovy bude žiakom umožnený iba s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka)
  • každý žiak je povinný používať vlastné pero a rukavice
  • bude zabezpečená voľne dostupná dezinfekcia rúk pre účely jej pravidelného používania
  • žiaci budú povinní dodržiavať vzdialenosť najmenej dva metre medzi sebou
  • žiaci sa musia vyhýbať blízkemu kontaktu so spolužiakmi, vrátane zákazu podávania rúk
  • pohyb po budove (napr. vyzdvihnutie vecí zo šatní) sa dovoľuje iba v sprievode triedneho učiteľa.

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA