Výsledky prijímacieho konania
Oznamy Pridané: 19. máj 2020

Výsledky prijímacieho konania

Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové oznamuje uchádzačom o štúdium výsledky prijímacieho konania.

Po kliknutí na konkrétny odkaz o prijatí/neprijatí sa dostanete na zoznam poradia.

1. PRIJATÍ UCHÁDZAČI

Zákonným zástupcom prijatých uchádzačov bude e-mailom doručené rozhodnutie o prijatí, ktorého prijatie treba potvrdiť e-mailom.

Ak zákonný zástupca do 4. júna 2020 nedoručí potvrdenie o nastúpení, miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v poradí.

- PORADIE UCHÁDZAČOV prijímacieho konania na bilingválne štúdium v anglickom jazyku v šk. roku 2020/2021 PRIJATÍ UCHÁDZAČI

- PORADIE UCHÁDZAČOV prijímacieho konania na bilingválne štúdium v ruskom jazyku v šk. roku 2020/2021 PRIJATÍ UCHÁDZAČI

2. NEPRIJATÍ UCHÁDZAČI

Zákonným zástupcom neprijatých uchádzačov bude doručené rozhodnutie o neprijatí doporučene poštou do vlastných rúk.

- PORADIE UCHÁDZAČOV prijímacieho konania na bilingválne štúdium v anglickom jazyku v šk. roku 2020/2021 NEPRIJATÍ UCHÁDZAČI

- PORADIE UCHÁDZAČOV prijímacieho konania na bilingválne štúdium v ruskom jazyku v šk. roku 2020/2021 NEPRIJATÍ UCHÁDZAČI

 

 

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA