OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY/call centrum/psychologická pomoc

OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY/call centrum/psychologická pomoc

 • Vážení rodičia a žiaci,

  vzhľadom na pokračujúci stav a vývoj epidemiologickej situácie a v zmysle nariadenia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj nariadenia zriaďovateľa školy zo dňa 24.03.2020 Vám oznamujem, že  sa 

  PRERUŠUJE klasické vyučovanie na našej škole do odvolania.

  Žiadam všetkých rodičov, žiakov a zamestnancov školy, aby pravidelne sledovali aktuálne informácie týkajúce sa vzniknutej situácie na web stránke našej školy.

  Pre žiakov školy platí nariadené samoštúdium prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagógmi školy.

  Dňa 08.04.2020 pedagogická rada Gymnázia J.B.Magina Vrbové odsúhlasila zmeny klasifikácie tých predmetov, ktorých cieľové požiadavky v čase prerušenia vyučovania nemôžu byť kvalitne a plnohodnotne splnené.

  Zmeny sa týkajú dvoch predmetov a to: Telesná a športová výchova, Umenie a kultúra. Uvedené predmety budú v 2.polroku šk.roka 2019/2020 hodnotené slovom absolvoval.

  Klasifikácia ostatných predmetov ostáva nezmenená.

  Kto nemá prihlasovacie údaje do IZK, nech kontaktuje svojho triedneho učiteľa (prípadne priamo:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

  V tejto súvislosti dochádza v uvedenom období :

  • - k zrušeniu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 2020 v riadnom a taktiež v náhradnom termíne

  • - k zmene termínu ústnej formy internej maturitnej skúšky 2020 - do 14-tich dní od obnovenia vyučovania, najneskôr do 30.06.2020

  • - k presunu termínu prijímacích skúšok – po obnovení vyučovania, najneskôr do 30.06.2020

  Neodkladné požiadavky zasielajte mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

  Ministerstvo a zriaďovateľ školy (TTSK) priebežne hodnotia situáciu a zverejňujú ďalšie postupy výchovno-vzdelávacieho procesu na školách, ktoré budeme zverejňovať aj na našej web stránke.

  Dávame Vám do pozornosti novú web stránku ministerstva školstva - www.ucimenadialku.sk, kde môžete získať všetky informácie a pokyny, resp. odpovede na Vaše otázky.

  Učitelia a rodičia sa môžu obracať so svojimi otázkami k aktuálnej situácii šíriacej sa epidémie koronavírusu na odborníkov call centra rezortu školstva. 

  K dispozícii im bude v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

  Vďaka týmto kontaktom získajú zároveň aj ďalšie cenné informácie súvisiace so spustením portálu www.ucimenadialku.sk, ktorý má pomôcť učiteľom, zriaďovateľom, ale aj žiakom a ich rodičom zvládnuť obdobie počas prerušeného vyučovania na školách.

  Pre rodičov a žiakov sprístupňujeme na priložených plagátoch informácie o psychologickej pomoci v rámci Trnavského samosprávneho kraja, ktorú môžu v prípade potreby využiť.

   

   

Facebook

Youtube kanál