Kritériá k prijímaciemu konaniu

Kritériá k prijímaciemu konaniu

Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové oznamuje úchádzačom o štúdium, že: 

A. V školskom roku 2020/2021 je možné prijať do prvého ročníka denného štúdia na študijný odbor 7902 J74 – gymnázium – bilingválne štúdium – anglický jazyk – predpokladaný počet 30 žiakov.

Termín prijímacieho konania je 23.03.2020 (pondelok).

 

B. V školskom roku 2020/2021 je možné prijať do prvého ročníka denného štúdia na študijný odbor 7902 J74 – gymnázium – bilingválne štúdium – ruský jazyk – predpokladaný počet 20 žiakov.

Termín prijímacieho konania je 25.03.2020 (streda).

 

Na stránke školy sú zverejnené kritériá na prijatie uchádzačov pe školský rok 2020/2021 v časti PRIJÍMACIE KONANIE

Po kliknutí si ich môžete pozrieť aj v nasledujúcich odkazoch:

Kritériá na prijatie uchádzačov na bilingválne štúdium v anglickom jazyku pre školský rok 2020/2021

Kritériá na prijatie uchádzačov na bilingválne štúdium v ruskom jazyku pre školský rok 2020/2021

Facebook

Youtube kanál