Záujmová činnosť - krúžky

Záujmová činnosť - krúžky

V školskom roku 2019/2020 sa môžete prihlásiť na záujmové krúžky z nasledovnej ponuky:

1. Tvorba školského časopisu (Mgr. Reháková)

2. Športové hry (Mgr. Koiš)

3. Biologický krúžok - príprava na maturitu (Mgr. Chromiaková)

4. Literárny krúžok (Mgr. Puváková)

5. Krúžok ruského jazyka (Mgr. Bobáňová/lektorka)

6. Chemický krúžok (Mgr. Michalková)

7. Krúžok nemeckého jazyka (Mgr. Reháková)

8. Diskusný krúžok (Mgr. Janoťák)

9. Fyzikálny krúžok (Ing. Kršňáková)

10. Geografický krúžok (Mgr. Hagárová)

11. Role play game (Mgr. Stankovič)

12. Krúžok anglického jazyka - pre prvé ročníky

13. Tvorivé dielne (Mgr. Vatrtová)

14. Príprava na štátnicu z anglického jazyka/Economics (Mgr. Motyčková)

15. Krúžok arabského jazyka (Abier Alarosh)

„Na prítomnosti je príjemná činnosť, na budúcnosti nádej a na minulosti spomienky.“ (Aristoteles)

 

 

Facebook

Youtube kanál