Oslobodenie žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov

Oslobodenie žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov

Touto cestou oznamujeme žiakom a ich zákonným zástupcom, ktorí požiadajú v školskom roku 2019/2020 oslobodenia od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov (napr. predmet telesná výchova), aby tak urobili do 9. septembra 2019.

Vzory tlačív nevyhnutných k žiadosti o oslobodenie od telesnej výchovy (po kliknutí na stiahnutie):

VZOR - Žiadosť o oslobodenie od telesnej výchovy - zákonný zástupca

VZOR - Žiadosť o oslobodenie od telesnej výchovy - plnoletý žiak

príloha VZOR - tlačivo - Lekárske potvrdenie k Žiadosti o oslobodenie od telesnej výchovy

Vzory tlačív nevyhnutných k ostatným žiadostiam (individuálny študijný plán, štúdium v zahraničí, prestup na iný odbor a iné) nájdete na webovej stránke školy (preklik na "Dokumenty na stiahnutie")

Vedenie školy

Facebook

Youtube kanál