Jarné rodičovské združenie

Jarné rodičovské združenie

Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové oznamuje rodičom žiakov:
Dňa 11. apríla 2019 (štvrtok) sa v čase od 17.00 hod uskutoční v jednotlivých triedach rodičovské združenie.

Program združenia:
1. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok školského roka 2018/2019.
2. Vyhodnotenie doposiaľ uskutočnených školských podujatí.
3. Aktivity plánované do konca školského roka.
4. Rôzne.

Facebook

Youtube kanál