Termíny prijímacích konaní

Termíny prijímacích konaní

Milí žiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl.

Prijímacie konanie na anglický bilingválny študijný  odbor sa uskutoční dňa 20. marca 2019 so začiatkom registrácie od 8.00 hod. -  8.25 hod. v priestoroch auly školy.

Prijímacie konanie na ruský  bilingválny študijný odbor sa uskutoční dňa 22. marca 2019 so začiatkom registrácie od 8.00 hod. -  8.25 hod. v priestoroch auly školy.

V najbližších dňoch  bude všetkým uchádzačom doručená pozvánka na prijímacie konanie spolu s  presným harmonogram prijímacej skúšky, kde nájdete všetky potrebné informácie.

Prajeme všetkým uchádzačom veľa úspechov pri prijímacom konaní!

Vedenie školy

Facebook

Youtube kanál