Zápis do prvého ročníka štvorročného štúdia - druhý termín
Oznamy Pridané: 15. máj 2018

Zápis do prvého ročníka štvorročného štúdia - druhý termín

Pripomíname, že zápis žiakov prijatých na 4. ročné štúdium v druhom termíne na školský rok 2018/2019 sa uskutoční na sekretariáte školy
(1. poschodie, číslo dverí 201),
dňa 17. mája 2018 (štvrtok) od 12:15 do 17:00. hod.
Zákonný zástupca uchádzača sa dostaví osobne a prinesie svoj občiansky preukaz  a zápisný lístok vydaný základnou školou, ktorú jeho dieťa navštevuje.

Facebook

Youtube kanál