Rodičovské združenie

Rodičovské združenie

Vážení rodičia, pozývame Vás na prvé rodičovské združenie v školskom roku 2023/2024,

ktoré sa pre všetky triedy uskutoční dňa 19. septembra 2023 (utorok) o 16:30.

16:30 - Stretnutie všetkých rodičov v aule školy s riaditeľkou gymnázia

16:40 - Zasadnutie rodičov v jednotlivých triedach

trieda 1BA 1BB 2BA 2BB 3BA 3BB 4BA 4BB 5BA 5BB
učebňa 120 122 119 124 215 125 214 212 211 218

Program rodičovského združenia:

1. voľba zástupcov do Rady rodičov (prvé ročníky)

2. informácie o spôsobe ukončovania štúdia

3. prehľad aktivít v šk. roku 2023/2024

4. školský poriadok, hodnotenia a klasifikácia

5. rôzne

Tešíme sa na stretnutie.

Facebook

Youtube kanál

 

INSTAGRAM

VIRTUÁLNA PREHLIADKA